©2019 by Kinderopvang Berenkind

Pedagogische visie

Het kind wordt bij Berenkind gezien als een uniek individu met een eigen persoonlijkheid. Een kind is geen onbeschreven blad, maar iemand met een verleden van waaruit het impulsen en voornemens heeft voor het leven dat voor hem/haar ligt. Voorwaardenscheppend bezig zijn is onze belangrijkste taak als opvoeders, zodat het kind zich uit eigen kracht, in alle vrijheid kan ontwikkelen.

Beweging en ritme

Er wordt belang gehecht aan beweging en een vast dagritme om de kinderen hierdoor veiligheid en vertrouwen te bieden. Zo is er elke dag op dezelfde tijd het vrije spel, de maaltijd met uitsluitend biologisch voedsel, buiten spelen en zingen en vertellen. Door de herhaling ontstaat herkenning bij het kind en dat geeft houvast. Ook ontstaan door de herhaling goede gewoontes die een basis vormen voor verdere ontwikkeling. Tevens wordt er aandacht gegeven aan de jaarfeesten en met de kinderen gevierd.

Kleinschaligheid

Berenkind is een vorm van kleinschalige kinderopvang waar oog is voor het kind en ruimte voor zijn motorische ontwikkeling. Waar er tijd is voor zijn spel. Waar kennis wordt gekoppeld aan het hart en het hart aan kwaliteit. Kinderen wordt de mogelijkheid geboden om zonder al te veel prikkels, rustig te aarden in deze grote wereld. Het kind krijgt de kans om zich op een gezonde wijze te  identificeren met zijn omgeving. Hierdoor kan het kind zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden ontwikkelen.

De ouders wordt een plek geboden waar hun kind kan groeien tot wat hij is, ik heb hoop dat de ervaringen bij Berenkind het kind zullen bijblijven en een waardevolle bijdrage zal leveren aan zijn groei.

Voor een uitgebreid verslag over mijn pedagogische visie, klik in het menu pedagogische visie op het pedagogisch beleidsplan. Deze zal in een nieuw venster worden geopend.

Inentingsbeleid

Door de verantwoordelijkheid die ik draag voor de zorg en welzijn van alle 'Berenkindjes', ga ik er vanuit dat uw kind het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid volgt.